Ung man som vejpar

Cigaretter är hälsofarliga – det finns alternativ

Att röka är skadligt för hälsan, och att bruka tobak över huvud taget har negativa effekter. Vissa former av tobak är dock mindre skadliga än andra.

Ung man som vejparHar du försökt sluta röka, utan framgång? Kanske kan ett alternativ vara att gå över till en mindre hälsovådlig form av tobak? Det skulle kunna innebära en stor förbättring av din hälsa.

Det är nämligen i första hand inte nikotinet som är farligt för hälsan, utan andra ämnen som finns i cigarettröken. Det är troligen dessa ämnen som orsakar sjukdomar som lungcancer och KOL. Samtidigt är det nikotinet som är den beroendeframkallande substansen, och det kan tillföras kroppen på andra sätt, utan rök. Att bryta rökvanan kan dock vara svårare än så, det är inte säkert att man lyckas sluta, oavsett hur mycket nikotin man får i sig.

Rökfri tobak

Alternativ till cigaretter, som inte är lika hälsovådliga, är bl.a.:

  • Elektroniska cigaretter. Att vejpa innebär att man får i sig betydligt färre giftiga ämnen än om man röker cigaretter, som ju förutom nikotin innehåller tjära, bensen m.m. En annan fördel med elektroniska cigaretter är att vanan att hålla något i händerna när man får i sig nikotinet. För vissa rökare är det denna vana som är allra svårast att bryta.
  • Snus, den svenska klassikern, som dock inte är tillåtet inom EU. Nyligen kom ett nytt direktiv från EU, som ska stoppa informationen om hur snuset har smaksatts. Mer om detta förslag finns att läsa här.
  • Tuggtobak är inte särskilt vanligt i Sverige, kanske just eftersom vi har snus. Det är inte lika mycket nikotin i en prilla tuggtobak som i snus, vilket gör att man måste byta oftare. Dessutom stimulerar tobaken salivproduktionen, så om du går över till tuggtobak kommer du att spotta mycket. Om du av någon anledning inte gillar snus kan det dock vara ett alternativ. Sweidsh Match tror uppenbarligen på tuggtobak, för nyligen förvärvade man danska House of Oliver Twist, som tillverkar tuggtobak i portionsbitar. Läs mer om detta i Affärsvärlden.