Hur farligt är det att röka vattenpipa?

Ibland kommer varningar från myndigheter rörande vattenpiperökning. Det sägs att mängden nikotin som en rökare får i sig från en vattenpipa är betydligt större än vad de som röker cigaretter i allmänhet får i sig.

Det beror dock på vilken typ av vattenpipa som avses, och vilken typ av tobak. Om pipan är avsedd för shisha, som är en blandning av tobak, glycerin och melass, kommer den att ge mycket lite rök. Det är nämligen inte rök som avges från en sådan pipa, utan en form av ånga som förvisso ser ut som rök.
Så här fungerar det: kolet som placeras ovanför tobaken värmer upp luft, som får melassen och glycerinet att förångas. Temperaturen är dock lägre än den som krävs för att tobaken ska antändas, även om den kan bli lite svedd. Helt fri från tobaksrök är därför inte vattenpipan.

Precis som alla andra njutningsmedel ska vattenpipa konsumeras med måtta. Till skillnad från cigaretter, snus och alkohol är detta också det vanligaste. Det är svårt, nästan omöjligt, att röka lika mycket tobak i en vattenpipa som många cigarettrökare röker på en dag. Det skulle kräva att en person inte gör något annat än att röka vattenpipa. Exempelvis påvisade en pakistansk studie en ökad risk för lungcancer hos individer som rökte vattenpipa mellan två och sex timmar om dagen.

Vattenpipa kontra cigaretter

Även om man röker så pass mycket vattenpipa att det motsvarar 60 cigaretter om dagen, så är risken för cancer, KOL och andra lungsjukdomar lägre än för den som röker motsvarande mängd cigaretter. 60 cigaretter är detsamma som tre paket, vilket som bekant inte är en okänd mängd bland storrökare. De flesta röker dock mindre, vare sig det rör sig om vattenpipor eller cigaretter.

Är man orolig för sin hälsa kan man dock välja att ladda vattenpipan med något annat än tobak. Ett exempel är teblad, eller tobaksfria blandningar av melass och glycerin.