Röka eller snusa?

Vad är farligast, snusning eller rökning? Det beror på. Hälsoriskerna är betydligt högre om du röker: du skadar dessutom andra genom passiv rökning. Kanske är det inte lönt att jämföra. När det kommer till att sälja snus till övriga EU-länder, då hamnar du i alla fall i knipa.

Det går visst an att surfa in på Snusers hemsida och beställa hem billigt snus från nätet, men att exportera det utomlands är visst lite svårare. Blossa på, men gud nåde den som försökte sälja snus till en fransman, skriver Expressen i en artikel som behandlar EU:s tobakspolitik. Varför har snus fått ett så dåligt namn, när rökning bevisligen skadar fler i ens omgivning?

Snus sägs ha många fördelar

Av bekvämlighetsskäl är det nog fortfarande många svenskar som lugnt stoppar in snuset i munnen medan de läser artiklarna om hur tobaksförbudet på uteserveringarna införs i olika stadsdelar. Lidingö är också tidiga med att införa rökförbud på allmänna platser som tågperronger, idrottsplatser och inhägnade badplatser. Oftast så åsyftas just rökning när man talar om tobaksförbud, eftersom det även kan skada folk i ens omgivning på ett sätt som givetvis inte går att jämföra med snus.

Vad handlar egentligen agget mot snus om? Förmodligen är det snarare än förlängning av rökningen, som fler kan hålla med om är skadlig inte bara för den som själv väljer att röka. Snuset har dock den fördelen att den mest beror den som faktiskt aktivt stoppar in snuset i munnen. Aftonbladet skrev en artikel där man menade att prillan till och med kan skydda mot vissa sjukdomar, även om det går att diskutera logiken i detta och det förmodligen är långt ifrån anledningen till varför folk snusar…

Fördelar med snus kan sammanfattas på följande sätt:

  • Det skadar ingen runt omkring
  • Kan enligt en del studier minska risken för karies
  • Skräpar ner mindre då de flesta lägger den använda prillan tillbaka i det avsedda locket

Dock kan nackdelarna sammanfattas med att det är betydligt med skadligt än bra, men det tycker vi på Vattenpipakungen var underförstått. Så ta en prilla, men sälj den inte till något EU-land! Däri ligger nämligen en stor del av risken med snusning.