Vejpa i stället för att röka?

Att röka e-cigg, eller som det också kallas att ”vejpa”, framstår redan nu för många som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning. Hållningen är fortfarande kontroversiell, särskilt i Sverige, men ett flertal nyligen publicerade studier ger nu förespråkarna rätt.

I Sverige tycks tongångarna kring e-cigg, eller vejping, mestadels vara negativ. De långsiktiga effekterna av e-cigg påstås vara högst oklara, samtidigt som det ofta också ses som negativt att byta ut ett beroende mot ett annat. Vissa ifrågasätter exempelvis om tillgängligheten till e-cigg kanske är alltför lätt i dagsläget. Allt en behöver göra för att handla är att klicka sig in på www.cigoteket.se, förutsatt att man är över 18 år gammal, och beställa e-cigg därifrån eller bara besöka någon av deras butiker som finns i Stockholm. Andra menar dock att vejping är något positivt och menar att det är väldigt osannolikt att vejping skulle vara lika skadligt som tobaksrökning. Internationellt är tongångarna helt annorlunda. Där ses vejping som ett självklart och betydligt hälsosammare alternativ till vanlig rökning.

Nyligen publicerade studier visar på många fördelar med vejping

Det var under 2017 som den första långtidsstudien av effekterna av vejping publicerades. Den undersökte skillnader mellan hur många giftiga ämnen rökare respektive vejpare exponerades för och fann stora skillnader. Studien utformades på så sätt att rökare bytte ut de vanliga cigaretterna mot e-cigg under 16 månader, därefter jämfördes halterna av giftiga ämnen i deras blod mot en kontrollgrupp av rökare. Resultatet var att halterna av gifter i blodet efter testperioden var betydligt lägre hos de som vejpade. Ytterligare en studie fann att cancerrisken från att vejpa var ungefär 1 % jämfört med vanlig tobaksrökning.

Debatten långt ifrån över?

Positiva studier till trots så fortsätter debatten, och det finns det skäl för. En ökande mängd studier som visar på vejpingens fördelar gentemot tobaksrökning är just det, studier som ställer e-cigg i relation till vanliga cigaretter. E-cigg är inte ofarliga, men de verkar vara betydligt mindre skadliga än tobaksrökning. Många menar därför att det borde gå att prata om vejping och rökning på samma sätt som det ofta talas om snus i relation till samma last. I den debatten har det flera gånger framförts att tobaksskatten på snus borde vara lägre i syfte att få rökare att istället börja snusa. Huruvida man i Sverige slutligen väljer att gå den vägen när det gäller e-cigg återstår att se.